Hoàng Thanh Bình

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của Hoàng Thanh Bình
– Á Khoa Chuyên Tin KHTN
– Chuyên Toán SP
– Chuyên Tin Ams