• Địa chỉ: 82 Nguyễn Tuân , Thanh Xuân , Hà Nội
  • Hotline: 0973872184 - 0987779734
  • Email: clbcmath@gmail.com

Hoàng Thanh Bình

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của Hoàng Thanh Bình
– Á Khoa Chuyên Tin KHTN
– Chuyên Toán SP
– Chuyên Tin Ams