• Địa chỉ: 82 Nguyễn Tuân , Thanh Xuân , Hà Nội
  • Hotline: 0973872184 - 0987779734
  • Email: clbcmath@gmail.com

Ôn thi lớp 6

ĐỀ KHẢO SÁT MÔN TIẾNG VIỆT TRƯỜNG ARCHIMEDES ACADEMY (2020-2021)
11/07/2020
3522
Đề khảo sát môn Tiếng Việt trường Archimedes Academy năm học 2020 - 2021....
ĐỀ MẪU THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN TRƯỜNG ARCHIMEDES
11/07/2020
5436
Đề mẫu thi vào lớp 6 trường Archimedes môn Toán...
ĐỀ MẪU THI VÀO LỚP 6 MÔN TIẾNG ANH TRƯỜNG ARCHIMEDES
11/07/2020
2608
Đề mẫu thi vào lớp 6 trường Archimedes môn Tiếng Anh...
ĐỀ MẪU THI VÀO LỚP 6 MÔN TIẾNG VIỆT TRƯỜNG ARCHIMEDES
11/07/2020
3689
Đề mẫu thi vào lớp 6 trường Archimedes môn Tiếng Việt...
TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TOÁN + TV CÁC TRƯỜNG
11/07/2020
3581
Tuyển tập các đề thi môn Toán + Tiếng Việt vào lớp 6 chất lượng cao (có đáp án)...
ĐỀ TOÁN THI THỬ LỚP 6 LẦN 2 TRƯỜNG ARCHIMEDES
11/07/2020
2056
Đề thi thử vào lớp 6 môn Toán trường Archimedes lần 2...
ĐỀ TIẾNG VIỆT THI THỬ LỚP 6 LẦN 2 TRƯỜNG ARCHIMEDES
11/07/2020
1178
Đề thi thử vào lớp 6 môn Tiếng Việt trường Archimedes lần 2...
ĐỀ TIẾNG ANH THI THỬ LỚP 6 LẦN 1 TRƯỜNG ARCHIMEDES
11/07/2020
2890
Đề thi thử vào lớp 6 môn Tiếng Anh trường Archimedes lần 1...
ĐỀ TOÁN THI THỬ LỚP 6 LẦN 1 TRƯỜNG ARCHIMEDES
11/07/2020
732
Đề thi thử vào lớp 6 môn Toán trường Archimedes lần 1...
ĐỀ TIẾNG VIỆT THI THỬ LỚP 6 LẦN 1 TRƯỜNG ARCHIMEDES
11/07/2020
444
Đề thi thử vào lớp 6 môn Tiếng Việt trường Archimedes lần 1...