• Địa chỉ: 82 Nguyễn Tuân , Thanh Xuân , Hà Nội
  • Hotline: 0973872184 - 0987779734
  • Email: clbcmath@gmail.com

Tiểu học

35 đề ôn luyện phát triển Toán 5
23/04/2021
1833
35 đề ôn luyện phát triển Toán 5...
ĐỀ KHẢO SÁT MÔN TIẾNG VIỆT TRƯỜNG ARCHIMEDES ACADEMY (2020-2021)
11/07/2020
3768
Đề khảo sát môn Tiếng Việt trường Archimedes Academy năm học 2020 - 2021....
ĐỀ MẪU THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN TRƯỜNG ARCHIMEDES
11/07/2020
5797
Đề mẫu thi vào lớp 6 trường Archimedes môn Toán...
ĐỀ MẪU THI VÀO LỚP 6 MÔN TIẾNG ANH TRƯỜNG ARCHIMEDES
11/07/2020
2774
Đề mẫu thi vào lớp 6 trường Archimedes môn Tiếng Anh...
ĐỀ MẪU THI VÀO LỚP 6 MÔN TIẾNG VIỆT TRƯỜNG ARCHIMEDES
11/07/2020
3978
Đề mẫu thi vào lớp 6 trường Archimedes môn Tiếng Việt...
TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TOÁN + TV CÁC TRƯỜNG
11/07/2020
3734
Tuyển tập các đề thi môn Toán + Tiếng Việt vào lớp 6 chất lượng cao (có đáp án)...