• CS1: Nhà liền kề NTT12 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • CS2: Nhà liền kề NTT06 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • Hotline: 0911 190 991 - 0973872184 - 0981571746

10+ bài tập tìm số trung bình cộng lớp 4

02/03/2023 - 03:34 PM - 2139 Lượt xem

Toán trung bình cộng lớp 4 là dạng toán khá cơ bản trong toán học, Phép toán tính trung bình cộng tức là tổng của nhiều số hạng rồi chia cho số lượng các số hạng đó. Để giúp các bạn nâng cao trình độ, trong bài viết này, CMATH sẽ hướng dẫn một số dạng toán trung bình cộng lớp 4 nâng cao hơn. Tham khảo nhé!

Dạng 1: Tìm số trung bình cộng của các số (cơ bản)

Đây là dạng bài cơ bản nhất của dạng toán trung bình cộng. Bài toán sẽ cho 2, 3, 4 hoặc nhiều số hạng rồi yêu cầu tính trung cộng của các số hạng đó.

Cách làm:

  • Bước 1: Xác định xem đề bài cho mấy số hạng
  • Bước 2: Tính tổng của tất cả các số hạng
  • Bước 3: Lấy tổng vừa tìm được chia cho số lượng các số hạng

Ví dụ 1: Tính trung bình cộng của 47 và 23.

Trung bình cộng của hai số 47 và 23 là:

(47 + 23) : 2 = 35

Đáp số: 35

Ví dụ 2: Tính trung bình cộng của 11, 32 và 56.

Trung bình cộng của ba số 11, 32 và 55 là:

(11 + 32 + 56) : 3 = 33

Đáp số: 33

Dạng 2: Cho tổng và trung bình cộng, tìm số số hạng

Cách làm:

  • Ta có: Trung bình cộng = Tổng các số hạng : số lượng số hạng
  • Suy ra: Số các số hạng = Tổng các số hạng : trung bình cộng

Ví dụ: Biết tổng các số hạng là 600 và số trung bình cộng là 50. Vậy có bao nhiêu số hạng?

Có số lượng số hạng trong tổng đó là:

600 : 50 = 12 số hạng

Đáp số: 12 số hạng

Dạng 3: Cho trung bình cộng của các số, tìm số hạng chưa biết

Ví dụ: Biết trung bình cộng của 3 số là 24, trung bình cộng của số thứ nhất và thứ 2 là 14. Vậy số hạng thứ ba là bao nhiêu?

Gọi ba số lần lượt là a, b và c

Ta có: (a + b + c) : 3 = 24

Suy ra: a + b + c = 24 x 3= 72

Tổng của số thứ nhất và thứ hai là 14 hay (a + b) =1

 14 + c = 72

 c = 72 – 14

 c = 58

Đáp số: số hạng thứ ba là 58

Dạng 4: Cho dãy số liên tiếp cách đều nhau, yêu cầu tìm trung bình cộng của dãy số này

Cách làm:

Ví dụ: Cho dãy số liên tiếp 1, 2, 3, 4, 5,…,101. Tìm số trung bình cộng của dãy số này.

Trung bình cộng của dãy số 1, 2, 3, 4, 5,…, 101 là:

(1 + 101) : 2 = 51

Đáp số: 51

Dạng 5: Nhiều hơn, ít hơn và bằng số trung bình cộng

Với dạng toán này, các bạn cùng theo dõi các ví dụ cụ thể sau để hiểu hơn nhé.

Ví dụ 1: Hũ mật ong thứ nhất có 32 lít mật ong, hũ thứ hai có 38 lít mật ong, hũ thứ ba có số lít mật ong bằng trung bình cộng của hũ một và hũ hai. Vậy số lít mật ong của hũ thứ ba là bao nhiêu?

Số lít mật ong của hũ thứ 3 là:

(32 + 38) : 2 = 35 lít mật ong

Đáp số: 35 lít mật ong

Ví dụ 2: An có 30 viên kẹo, Lan có 15 viên kẹo, Hoa có số viên kẹo nhiều hơn trung bình cộng của ba bạn là 3 viên. Vậy bạn Hoa có bao nhiêu viên kẹo?

2 lần số trung bình cộng kẹo của cả 3 bạn là:

30 + 15 + 3 = 48 viên kẹo

Trung bình cộng kẹo của cả 3 bạn là:

48 : 2 = 24 viên kẹo

Vậy số kẹo của bạn Hoa là: 24 + 3 = 27 viên kẹo

Đáp số: 27 viên kẹo

Ví dụ 3: A có 8 quyển sách, B có 4 quyển sách, C có số sách ít hơn trung bình cộng của 3 bạn là 2 quyển sách. Vậy C có bao nhiêu quyển sách?

2 lần trung bình cộng số sách của 3 bạn A và B là:

8 + 4 = 12 quyển sách

Trung bình số sách của cả 3 bạn là:

12 : 3 = 4 quyển sách

Vậy bạn C có số quyển sách là:

4 – 2 = 2 quyển sách

Đáp số: 2 quyển sách

Dạng 6: Tìm tuổi khi biết trung bình cộng

Ví dụ 1: Hiện tại, trung bình cộng tuổi ông và cháu là 39 tuổi, cháu 10 tuổi. Hỏi ông bao nhiêu tuổi?

Tổng số tuổi của hai ông cháu là:

39 x 2 = 78 tuổi

Số tuổi của ông là:

78 – 10 = 68 tuổi

Đáp số: 68 tuổi

Ví dụ 2: Trung bình cộng tuổi của bố, mẹ và con là 30. Trong đó, trung bình cộng tuổi của mẹ và con là 24. Vậy bố bao nhiêu tuổi?

Tổng số tuổi của bố, mẹ và con là:

30 x 3 = 90 tuổi

Tổng số tuổi của mẹ và con là:

24 x 2 = 48 tuổi

Vậy tuổi của bố là:

90 – 48 = 42 tuổi

Đáp số: 42 tuổi

Xem thêm:

Như vậy, CMATH đã chia sẻ cho các bạn một số bài toán trung bình cộng lớp 4 thường gặp từ cơ bản đến nâng cao. Chúc các bạn học thật tốt phần nội dung toán trung bình cộng lớp 4