• Địa chỉ: 82 Nguyễn Tuân , Thanh Xuân , Hà Nội
  • Hotline: 0973872184 - 0987779734
  • Email: clbcmath@gmail.com

Sách AMC

27/05/2020 - 02:25 AM - 1077 Lượt xem

Cuốn sách là sự tổng hợp lại các chủ đề xuất hiện trong cuộc thi AMC8 và còn có những đề của một số năm gần đây.

Đối tượng sử dụng: HS lớp 6+7+8