• Địa chỉ: 82 Nguyễn Tuân , Thanh Xuân , Hà Nội
  • Hotline: 0973872184 - 0987779734
  • Email: clbcmath@gmail.com

Sách 50 đề

27/05/2020 - 02:23 AM - 881 Lượt xem

Cuốn sách này là những đề ôn luyện chọn lọc dành cho các bạn thi chuyên toán.

Đối tượng sử dụng: HS lớp 7+8+9