• CS1: Nhà liền kề NTT12 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • CS2: Nhà liền kề NTT06 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • Hotline: 0973872184 – 0987779734 – 0911190991

Sách 50 đề

27/05/2020 - 02:23 AM - 1093 Lượt xem

Cuốn sách này là những đề ôn luyện chọn lọc dành cho các bạn thi chuyên toán.

Đối tượng sử dụng: HS lớp 7+8+9