• CS1: Nhà liền kề NTT12 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • CS2: Nhà liền kề NTT06 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • Hotline: 0973872184 – 0987779734 – 0911190991

photo – Geometry Problems 106 – HS cấp 2

27/05/2020 - 02:36 AM - 829 Lượt xem

Sách gồm 106 đề thi toán của các cuộc thi như AMC đến IMO

Đối tượng sử dụng: hình học cấp 2