photo – Geometry Problems 106 – HS cấp 2

27/05/2020 - 02:36 AM - 368 Lượt xem

Sách gồm 106 đề thi toán của các cuộc thi như AMC đến IMO

Đối tượng sử dụng: hình học cấp 2