ĐỀ THI MÔN TIẾNG VIỆT VÀO LỚP 6 TRƯỜNG AMS (2012-2013)

09/07/2020 - 03:16 PM - 784 Lượt xem

Đề thi môn Tiếng Việt vào lớp 6 tường THCS chuyên Hà Nội – Amsterdam năm học 2012-2013

Thời gian làm bài: 60 phút

Tải đề tại đây: tv-thi-vao-6-ams-2012-2013

 

 

 

 

Tài liệu khác