ĐỀ THI MÔN TIẾNG VIỆT VÀO LỚP 6 TRƯỜNG AMS (2014-2015)

09/07/2020 - 11:26 AM - 1225 Lượt xem

Đề thi môn Tiếng Việt vào lớp 6 tường THCS chuyên Hà Nội – Amsterdam năm học 2014-2015

Thời gian làm bài: 60 phút

Tải đề tại đây: tv-thi-vao-6-ams-2014-2015

 

 

Tài liệu khác