• CS1: Nhà liền kề NTT12 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • CS2: Nhà liền kề NTT06 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • Hotline: 0911 190 991 - 0973872184 - 0981571746

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022 : Trường TH, THCS, THPT Thực Nghiệm Khoa học Giáo dục

22/04/2021 - 01:50 PM - 3248 Lượt xem

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

                                                         THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022

CĂN CỨ

– Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GD & ĐT về việc Ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

– Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ GD&ĐT;

– Quyết định số 5282/QĐ-BGDĐT ngày 11/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Chức năng, nhiệm vụ của Viện KHGD Việt Nam;

– Quyết định số 5513/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Chương II Quyết định số 5282/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện KHGD Việt Nam;

– Quyết định số 141/QĐ-VKHGDVN ngày 15/04/2020 của Viện trưởng Viện KHGD VN phê duyệt Đề án thí điểm tự chủ chi thường xuyên trường TH, THCS & THPT Thực nghiệm KHGD;

– Quyết định số 122/QĐ-VKHGDVN ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Viện trưởng Viện KHGDVN phê duyệt Đề án tuyển sinh các lớp đầu cấp trường TH, THCS & THPT Thực nghiệm KHGD;

– Chức năng, nhiệm vụ của trường TH, THCS & THPT Thực nghiệm KHGD thuộc Viện KHGD Việt Nam;

– Điều kiện cơ sở vật chất, quy mô trường lớp, đội ngũ giáo viên của nhà trường.

1. TUYỂN SINH LỚP 1

1.1 Chỉ tiêu tuyển sinh: 245 học sinh

1.2. Đối tượng: Trẻ sinh năm 2015

1.3. Phương thức tuyển sinh: Đo chỉ số phát triển trí tuệ và thể chất của học sinh.

1.4. Tiêu chí tuyển sinh: Kết quả xét tuyển căn cứ vào chỉ số đo nghiệm của học sinh; Xác định học sinh đạt kết quả nhập học theo yêu cầu nghiên cứu. Số học sinh đặc biệt để nghiên cứu không quá 2,5% tổng số học sinh được tuyển.

1.5. Thời gian tuyển sinh

– Thông báo tuyển sinh: Ngày 06/04/2021

+ Trên website của Viện KHGD VN: http://vnies.edu.vn

+ Trên website của trường: http://thucnghiem.edu.vn

+ Trên fanpage của trường: https://www.facebook.com/THPTTHUCNGHIEM

+ Tại địa chỉ của trường: 50-52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

– Phụ huynh học sinh đăng kí dự tuyển online tại địa chỉ website của trường hoặc của Viện KHGD VN: từ ngày 06/04/2021 đến ngày 21/04/2021.

– Đo nghiệm học sinh: ngày 24 và ngày 25/04/2021

– Thông báo kết quả tuyển sinh: ngày 07/05/2021

– Nhận hồ sơ học sinh vào lớp 1: Từ ngày 10/05/2021 đến hết ngày 14/05/2021

1.6. Kinh phí

1.6.1. Kinh phí hỗ trợ tổ chức tuyển sinh: 500.000đ/ học sinh. Nộp chuyển khoản qua tài khoản: Trường TH, THCS và THPT Thực Nghiệm Khoa học giáo dục, số tài khoản 19133422174010 tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Hà Nội. Cú pháp: Họ tên con _ ngày sinh_lop 1

1.6.2. Học phí: 2.400.000đ/ tháng (chưa bao gồm tiền ăn, tiền xe đưa đón, học tiếng Anh Cambridge, học toán và khoa học bằng tiếng Anh và các CLB sở thích khác). Học phí điều chỉnh tăng (nếu có) không quá 10% hàng năm.

2. TUYỂN SINH LỚP 6

2.1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 160 học sinh

2.2. Đối tượng: Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2020-2021

2.3. Phương thức tuyển sinh

– Thi tuyển qua 01 bài kiểm tra năng lực chung gồm 60 câu (30 câu môn Toán và 30 câu môn Tiếng Việt);

– Thời gian thi 90 phút;

– Hình thức: Làm bài thi trên giấy theo hình thức trắc nghiệm khách quan;

– Thang điểm 800 điểm.

2.4. Tiêu chí tuyển sinh

– Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển = Điểm kiểm tra  + Điểm ưu tiên

 

– Điểm kiểm tra = Điểm bài kiểm tra năng lực chung

– Điểm ưu tiên được quy định trong Phụ lục xét tuyển thẳng và ưu tiên

– Xác định học sinh trúng tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp. Số học sinh đặc biệt để nghiên cứu không quá 2,5% tổng số học sinh được tuyển.

2.5. Thời gian tuyển sinh

– Thông báo tuyển sinh: ngày 06/04/2021

+ Trên website của Viện KHGD VN: http://vnies.edu.vn

+ Trên website của trường: http://thucnghiem.edu.vn

+ Trên fanpage của trường: https://www.facebook.com/THPTTHUCNGHIEM

+ Tại địa chỉ của trường: 50-52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Phụ huynh học sinh đăng kí online hoặc tải hồ sơ đăng kí dự tuyển tại địa chỉ website của trường hoặc của Viện KHGD VN.

– Nhận đơn, hồ sơ và làm các thủ tục đăng kí dự tuyển: Từ ngày 19/04/2021 đến ngày 23/04/2021

– Kiểm tra năng lực: ngày 08/05/2021.

– Thông báo kết quả tuyển sinh: ngày 24/05/2021.

– Nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển: từ ngày 25/05/2021 đến hết ngày 31/05/2021.Nếu sau đợt 1 chưa đủ chỉ tiêu, trường tiếp tục thông báo xét tuyển đợt 2.

2.6. Kinh phí 

2.6.1. Kinh phí hỗ trợ tổ chức tuyển sinh: 400.000đ/ học sinh. Nộp trực tiếp tại trường hoặc chuyển khoản qua tài khoản: Trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục, số tài khoản 19133422174010 tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Hà Nội. Cú pháp: Họ tên con _ ngày sinh_lop 6

2.6.2. Học phí: 2.100.000đ/ tháng (chưa bao gồm tiền ăn, tiền xe đưa đón, học tiếng Anh Cambridge, tiếng Nhật, học toán và khoa học bằng tiếng Anh và các CLB sở thích khác). Học phí điều chỉnh tăng (nếu có) không quá 10% hàng năm.

3. TUYỂN SINH LỚP 10

3.1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 160 học sinh

3.2. Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021

3.3 Phương thức tuyển sinh

3.3.1. Thi tuyển

-Thi tuyển qua 01 bài kiểm tra năng lực chung gồm 60 câu (30 câu môn Toán và 30 câu môn Ngữ văn);

– Thời gian thi 120 phút;

–  Hình thức: Làm bài thi trên giấy theo hình thức trắc nghiệm khách quan;

– Thang điểm 800 điểm.

3.3.2. Xét tuyển

Căn cứ kết quả thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm học 2021-2022

3.4. Tiêu chí tuyển sinh

3.4.1. Đối với trường hợp thi tuyển

– Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển = Điểm kiểm tra + Điểm ưu tiên

 

– Điểm kiểm tra = Điểm bài kiểm tra năng lực chung

– Điểm ưu tiên được quy định trong Phụ lục xét tuyển thẳng và ưu tiên

– Xác định học sinh trúng tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp. Số học sinh đặc biệt để nghiên cứu không quá 2,5% tổng số học sinh được tuyển.

3.4.2. Đối với trường hợp xét tuyển

       Trường sẽ tổ chức xét tuyển những học sinh có điểm cao trong kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm học 2021-2022. Số lượng xét tuyển không quá 20% chỉ tiêu tuyển sinh.

3.5. Thời gian tuyển sinh

– Thông báo tuyển sinh: ngày 06/04/2021

+ Trên website của Viện KHGD VN: http://vnies.edu.vn

+ Trên website của trường: http://thucnghiem.edu.vn

+ Trên fanpage của trường: https://www.facebook.com/THPTTHUCNGHIEM

+ Tại địa chỉ của trường: 50-52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Phụ huynh học sinh đăng kí online hoặc tải hồ sơ đăng kí dự tuyển tại địa chỉ website của trường hoặc của Viện KHGD VN.

– Nhận đơn, hồ sơ và làm các thủ tục đăng kí dự tuyển: từ ngày 19/04/2021 đến ngày 23/04/2021

– Kiểm tra năng lực: ngày 08/05/2021.

– Thông báo kết quả tuyển sinh: ngày 24/05/2021.

– Nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển: Từ ngày 25/05/2021 đến hết ngày 31/05/2021.

– Nếu sau đợt 1 chưa đủ chỉ tiêu, trường tiếp tục thông báo xét tuyển đợt 2.

3.6. Kinh phí

3.6.1. Kinh phí hỗ trợ  tổ chức tuyển sinh: 400.000đ/ học sinh. Nộp trực tiếp tại trường hoặc chuyển khoản qua tài khoản: Trường TH, THCS và THPT Thực Nghiệm Khoa học giáo dục, số tài khoản 19133422174010 tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Hà Nội. Cú pháp: Họ tên con _ ngày sinh_lop 10

3.6.2. Học phí: 2.400.000đ/ tháng đã bao gồm học phân hóa các môn tự chọn (chưa bao gồm học tiếng Anh IELTS, các nội dung tự chọn và  CLB sở thích khác). Học phí điều chỉnh tăng (nếu có) không quá 10% hàng năm.                                               

Ghi chú:

1. Quý vị có thắc mắc cần được giải đáp vui lòng liên hệ qua số điện thoại văn phòng các cấp như sau:

          – Văn phòng cấp Tiểu học: 02437621656

          – Văn phòng cấp THCS: 02437628007

          – Văn phòng cấp THPT: 02437626607

2. Phụ huynh lớp 1 đăng kí online theo link sau​:

          Link đăng ký dự tuyển vào lớp 1

Thời gian đo nghiệm sẽ được thông báo qua Email mà phụ huynh đã đăng ký 

3. Phụ huynh lớp 6 và lớp 10 có thể đăng kí online theo đường link sau: 

          Link đăng ký dự tuyển  trực tuyến vào lớp 10

          Link đăng ký dự tuyển trực tuyến vào lớp 6

Lịch thi sẽ được thông báo qua Email mà phụ huynh đã đăng ký

Hoặc tải đơn, điền đầy đủ thông tin và đến nộp tại trường

          Link tải đơn đăng ký vào lớp 6

          Link tải đơn đăng ký vào lớp 10

4. Học sinh dự tuyển vào lớp 6, lớp 10 bấm vào link sau để làm bài minh họa 

Link bài kiểm tra năng lực minh hoạ cho học sinh dự tuyển vào lớp 6, lớp 10 năm học 2021-2022