Vũ Mai Ngọc

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của bạn Vũ Mai Ngọc

– Chuyên Toán KHTN
– Chuyên Toán SP
– Chuyên Toán Nguyễn Huệ