Trương Tuấn Phong

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của bạn Trương Tuấn Phong
– Chuyên Toán KHTN
– Chuyên Toán SP
– Chuyên Tin Ams