Trần Tuấn Kiệt

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của bạn Trần Tuấn Kiệt
Chuyên Lý KHTN
Chuyên Lý SP