Phạm Lê Việt Đức

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của bạn Phạm Lê Việt Đức

– Chuyên Tin KHTN
– Chuyên Toán SP
– Chuyên Tin Ams