• Địa chỉ: 82 Nguyễn Tuân , Thanh Xuân , Hà Nội
  • Hotline: 0973872184 - 0987779734
  • Email: clbcmath@gmail.com

Nguyễn Quang Hải

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của bạn Nguyễn Quang Hải
– Chuyên Lý KHTN
– Chuyên Lý Nguyễn Huệ