Nguyễn Quang Hải

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của bạn Nguyễn Quang Hải
– Chuyên Lý KHTN
– Chuyên Lý Nguyễn Huệ