Nguyễn Phú Thái

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của bạn Nguyễn Phú Thái
– Chuyên Tin KHTN
– Chuyên Tin Ams