Nguyễn Kiến Thành

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của bạn Nguyễn Kiến Thành
– Chuyên Tin KHTN
– Chuyên Tin SP
– Chuyên Tin Ams