Nguyễn Duy Khôi

-Giải Khuyến khích HSG cấp Thành phố Hà Nội năm học 2019-2020.

-HCV SMO

-HCV ITMC

-HCB Kỳ thi Thách thức nhà Toán học tương lai CFM

-HCĐ Kỳ thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ MYTS