Nguyễn Anh Hào

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của bạn Nguyễn Anh Hào
– Chuyên Toán KHTN
– Chuyên Toán SP
– Chuyên Toán Chu Văn An