Ngô Minh Khoa

Thành Tích Thi Chuyên 2020 – 2021 của bạn Ngô Minh Khoa
– Chuyên Toán KHTN
– Chuyên Tin Ams