Nghiêm Minh Khôi

Thành Tích Thi Chuyên  2020-2021 của bạn  Nghiêm Minh Khôi
– Chuyên Toán Chu Văn An
– XT Sư Phạm