• CS1: Nhà liền kề NTT12 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • CS2: Nhà liền kề NTT06 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • CS3: 12A Khu C Đô thị A10 Nam Trunng Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy
  • Hotline: 0911 190 991 - 0973872184 - 0981571746

Nghiêm Minh Khôi

Thành Tích Thi Chuyên  2020-2021 của bạn  Nghiêm Minh Khôi
– Chuyên Toán Chu Văn An
– XT Sư Phạm