Lý Bá Đức Duy

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của Lý Bá Đức Duy
– Thủ Khoa Chuyên Toán KHTN
– Chuyên Toán Chu Văn An