Hoàng Thái Sơn

Thành tích thi Chuyên của bạn Hoàng Thái Sơn
– Chuyên Tin KHTN
– Chuyên Tin SP
– Chuyên Tin Ams