Hà Minh Dương

Thành Tích Thi Chuyên 2020-2021 của bạn Hà Minh Dương
– Chuyên Lý Nguyễn Huệ