Hà Minh Đức

Thành Tích Thi Chuyên 2020-2021 của bạn Hà Minh Đức 
– CLC  KHTN
– Cận chuyên Sư Phạm