• CS1: Nhà liền kề NTT12 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • CS2: Nhà liền kề NTT06 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • Hotline: 0973872184 – 0987779734 – 0911190991

Đặng Hữu Hoàng Nguyên

Thành Tích Thi Chuyên  2020-2021 của bạn Đặng Hữu Hoàng Nguyên
– Chuyên Toán SP
– Chuyên Toán Chu Văn An