Cao Tiến Đạt

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của bạn Cao Tiến Đạt
Chuyên Tin KHTN
Chuyên Tin Chu Văn An