• CS1: Nhà liền kề NTT12 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • CS2: Nhà liền kề NTT06 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • Hotline: 0973872184 – 0987779734 – 0911190991

Bùi Tuấn Kiên

Thành Tích Thi Chuyên 2020-2021 của bạn Bùi Tuấn Kiên
– Chuyên Toán KHTN
– Chuyên Lý KHTN
– Chuyên Tin SP
– Chuyên Lý Nguyễn Huệ