Bùi Tuấn Kiên

Thành Tích Thi Chuyên 2020-2021 của bạn Bùi Tuấn Kiên
– Chuyên Toán KHTN
– Chuyên Lý KHTN
– Chuyên Tin SP
– Chuyên Lý Nguyễn Huệ