ĐỀ THI MÔN TIẾNG VIỆT VÀO LỚP 6 TRƯỜNG AMS (2007-2008)

09/07/2020 - 04:03 PM - 563 Lượt xem

Đề thi môn Tiếng Việt vào lớp 6 tường THCS chuyên Hà Nội – Amsterdam năm học 2007-2008

Thời gian làm bài: 60 phút

Tải đề tại đây: tv-thi-vao-6-ams-2007-2008

 

 

 

 

Tài liệu khác