ĐỀ THI MÔN TIẾNG VIỆT VÀO LỚP 6 TRƯỜNG AMS (2005-2006)

09/07/2020 - 04:12 PM - 617 Lượt xem

Đề thi môn Tiếng Việt vào lớp 6 tường THCS chuyên Hà Nội – Amsterdam năm học 2005-2006

Thời gian làm bài: 60 phút

Tải đề tại đây: tv-thi-vao-6-ams-2005-2006

 

 

 

Tài liệu khác