• Địa chỉ: 82 Nguyễn Tuân , Thanh Xuân , Hà Nội
  • Hotline: 0973872184 - 0987779734
  • Email: clbcmath@gmail.com

ĐỀ KHẢO SÁT MÔN TIẾNG VIỆT TRƯỜNG ARCHIMEDES ACADEMY (2020-2021)

11/07/2020 - 11:00 AM - 4013 Lượt xem

Đề khảo sát môn Tiếng Việt trường Archimedes Academy năm học 2020 – 2021

Thời gian làm bài: 45 phút

Tải đề tại đây: de-khao-sat-tv-archimedes