• CS1: Nhà liền kề NTT12 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • CS2: Nhà liền kề NTT06 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • Hotline: 0911 190 991 - 0973872184 - 0981571746

Lịch tuyển sinh các trường Trung học cơ sở năm học 2020 – 2021

07/07/2020 - 06:03 PM - 599 Lượt xem

Lịch tuyển sinh vào cấp 2 các trường năm học 2020 – 2021

  1. Trường Hà Nội Amsterdam: http://hn-ams.edu.vn/content/th%C3%B4ng-tin-tuy%E1%BB%83n-sinh-v%C3%A0o-l%E1%BB%9Bp-6-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-thpt-chuy%C3%AAn-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-amsterdam-n%C4%83m-h%E1%BB%8Dc-2020-2021
  2. Trường Nguyễn Tất Thành: http://www.ntthnue.edu.vn/lich-tuyen-sinh-nam-hoc-2020-2021-3180?fbclid=IwAR14_2IFUh0OeYs-WjzB047WOSJjJv-XvdHJkVyVcMlx_l7Z_CmwtxeR0U4
  3. Trường THCS Ngoại ngữ: http://ulis.vnu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-vao-lop-6-truong-thcs-ngoai-ngu-nam-2020/?fbclid=IwAR32suN6DuNLQ2CBeqOGkHPKMOmMvbYO0hr3jM-yznOWP2JZVxf8GyjkuD8

  4. Trường Lương Thế Vinh: http://luongthevinh.com.vn/home/?p=2592&fbclid=IwAR2PvPU90gHLpaFatDx0CxTmnp1KkfPMOEFGR2SzR47roX92EPK_1-IHPjM
  5. Trường Lômônôxốp: https://lomonoxop.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-vao-lop-6-nam-hoc-2020-2021.htm
  6. Trường Archimedes Academyhttps://aschool.edu.vn/post/thong-bao-tuyen-sinh-vao-lop-6-nam-hoc-2020-2021
  7. Trường Ngôi Sao Hà Nộihttp://hanoistar.edu.vn/cap-nhat-thong-tin-tuyen-sinh-lop-6-nam-hoc-2020—2021-ts813.html
  8. Trường Nguyễn Siêuhttp://nguyensieu.edu.vn/chi-tiet/thong-bao-tuyen-sinh-nam-hoc-2020-2021-1436.html