KẾT QUẢ TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 CHUYÊN SƯ PHẠM NĂM HỌC 2019-2020

12/07/2020 - 04:44 PM - 565 Lượt xem

Danh sách học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 trường THPT chuyên Sư Phạm năm 2020

 

Xin chúc mừng ? CMATHers đã được tuyển thẳng chuyên Toán và chuyên Tin Sư Phạm:

?Nguyễn Hoàng Đàm Thuyên
?Trần Bình Minh
? Ngô Thái Bình
? Đồng Khôi Nguyên

Ngoài ra, cũng xin chúc mừng ? CMATHers được tuyển thẳng vào chuyên Lý và chuyên Hóa:

?Phùng Trần Thu An
?Trần Vũ Mỹ Hạnh

Một lần nữa, xin chúc mừng tất cả các bạn.