Chờ ngày dịch tan

14/05/2021 - 02:30 PM - 453 Lượt xem

Các con thân mến!

Thời gian này các con học online ở nhà có tốt không ? Còn với thầy cô thì dùng từ gì để diễn tả cho hết được !!!

Thầy cô Cmath nhớ các con – nhớ bụi phấn – nhớ cả tiếng cười của con.Chờ ngày hết dịch thầy trò Cmath lại hẹn nhau trên giảng đường với những bài toán thú vị nhé. Các con hãy chú ý sức khỏe, bảo vệ bản thân , tuân thủ 5K và chú ý học tập thật tốt nhé. Thầy trò mình cùng nhau đẩy lùi Covid – chiến thắng đại dịch nhé.

Vì một Việt Nam không covid.