• CS1: Nhà liền kề NTT12 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • CS2: Nhà liền kề NTT06 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • Hotline: 0973872184 – 0987779734 – 0911190991

❤️ CMATH xin chia sẻ một tấm gương về bạn 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵 𝗧𝗵𝗮̉𝗼 ❤️

10/09/2021 - 02:06 PM - 664 Lượt xem
🔥 CMATH xin chia sẻ một tấm gương về bạn 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵 𝗧𝗵𝗮̉𝗼 (một trong nhiều tấm gương tại CMATH) 🔥
—————-
🌺 𝗖𝗼𝗻 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗵𝗼̣𝗰 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝘁𝗶𝗲̂𝘂 𝗯𝗶𝗲̂̉𝘂 𝘁𝗮̣𝗶 𝗖𝗟𝗕 𝗖𝗺𝗮𝘁𝗵.
Con là một bạn gái khá khiêm tốn và có hơi nhút nhát nhưng con lại mang trong mình đam mê học toán học toán từ nhỏ. Con cũng vô tình biết và đến CLB học từ đầu năm lớp 8, với lòng đam mê học toán và luôn luôn cố gắng chăm chỉ để khám phá thế giới toán học. Nhờ vào “𝗖𝗼́ 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗺𝗮̀𝗶 𝘀𝗮̆́𝘁, 𝗰𝗼́ 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝗻𝗲̂𝗻 𝗸𝗶𝗺” mà con đã đạt được các thành tích cao trong học tập và con đã được 𝗧𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝘁𝗵𝗮̆̉𝗻𝗴 𝘃𝗮̀𝗼 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗧𝗶𝗻 𝗦𝗣 𝗻𝗮̆𝗺 𝗵𝗼̣𝗰 𝟮𝟬𝟮𝟬-𝟮𝟬𝟮𝟭. 🥰🥰🥰
 
🌺 Do ảnh hưởng của dịch nên khi con được tuyển thẳng vào Chuyên SP, vào ngôi trường của mình yêu thích nên con cũng không tham gia thi Cấp 3 nữa.
 
🌺 𝗖𝗮́𝗰 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘁𝗶́𝗰𝗵 𝘁𝗶𝗲̂𝘂 𝗯𝗶𝗲̂̉𝘂 𝗰𝘂̉𝗮 𝗰𝗼𝗻 :
 
🏆 Giải Nhì, môn Toán trong Kỳ thi giao lưu học sinh giỏi cấp Quận, Lớp 7, Năm học 2018-2019.
 
🏆 Giải Nhì, môn Tin học trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quận, Lớp 9, Năm học 2019-2020.
 
🏆 Giải Nhất, môn Tin học trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quận, Lớp 9, Năm học 2020-2021.
 
🏆 Giải Nhất, môn Tin học trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi Thành phố, Lớp 9 cấp THCS, Năm học 2020-2021.
 
🏆 Huy chương bạc kỳ thi Olympic Toán học Singapore và Châu Á – SASMO 2018.
 
🏆 Huy chương đồng kỳ thi Olympic Toán học Singapore và Châu Á – SASMO 2019 và 2020.
 
🏆 Huy chương bạc kỳ thi Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO 2020.
 
🏆 Tuyển thẳng Chuyên Tin SP năm 2020-2021
 
❤️ 𝗖𝗼𝗻 𝗰𝗼́ 𝗰𝗵𝗶𝗮 𝘀𝗲̉ : ” 𝗖𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗶́𝗰𝗵 𝗵𝗼̣𝗰 𝗼̛̉ 𝗖𝗟𝗕, 𝗧𝗵𝗮̂̀𝘆 𝗰𝗼̂ 𝗴𝗮̂̀𝗻 𝗴𝘂̃𝗶 𝘃𝗮̀ 𝗸𝗶𝗲̂́𝗻 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗺𝗼̂𝗻 𝗿𝗮̂́𝘁 𝗴𝗶𝗼̉𝗶, 𝘁𝗵𝗮̂̀𝘆 𝗰𝗼̂ 𝗧𝗿𝗼̛̣ 𝗴𝗶𝗮̉𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗶̀ 𝘃𝘂𝗶 𝘁𝗶́𝗻𝗵 𝗻𝗵𝗶𝗲̣̂𝘁 𝘁𝗶̀𝗻𝗵 , 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 𝗼̛̉ 𝗖𝗟𝗕 𝗿𝗮̂́𝘁 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝗰𝗮𝗼 𝘁𝗵𝘂̉ đ𝗲̂̉ 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝗼̂́ 𝗴𝗮̆́𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮̂́𝗻 đ𝗮̂́𝘂 𝗵𝗼̣𝗰 𝗵𝗼̛𝗻. ❤️
 
❤️ 𝗖𝗮̉𝗺 𝗼̛𝗻 𝗰𝗼𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗴𝗶𝗮 đ𝗶̀𝗻𝗵 đ𝗮̃ 𝘁𝗿𝗮𝗼 𝗰𝗵𝗼̣𝗻 𝗻𝗶𝗲̂̀𝗺 𝘁𝗶𝗻 đ𝗲̂́𝗻 𝗖𝗟𝗕 𝘃𝗮̀ đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮̂̀𝘆 𝗰𝗼̂ 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰 𝗻𝗮̆𝗺 𝗵𝗼̣𝗰. 𝗖𝗵𝘂́𝗰 𝗺𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗰𝗼𝗻, 𝗰𝗵𝘂́𝗰 𝗴𝗶𝘂̛̃ 𝘃𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗼𝗻𝗴 đ𝗼̣̂ 𝘃𝗮̀ 𝗴𝗮̣̆𝘁 𝗵𝗮́𝗶 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗵𝗼̛𝗻 𝗻𝘂̛̃𝗮. 🎉🎉🎉✊✊✊