Trần Phạm Nam Anh

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của bạn Trần Phạm Nam Anh

– Chuyên Tin KHTN
– Chuyên Tin Nguyễn Huệ
– Chuyên Tin Chu Văn An