Trần Minh Quang

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của bạn Trần Minh Quang
– Chuyên Sinh KHTN
– Chuyên Sinh SP