Trần Đức Nhiên

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của bạn Trần Đức Nhiên
– Chuyên Tin KHTN
– Chuyên Tin Ams