Trần Đăng Minh

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của bạn Trần Đăng Minh
– Chuyên Toán KHTN
– Chuyên Toán SP
– Chuyên Toán – Ams