• CS1: Nhà liền kề NTT12 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • CS2: Nhà liền kề NTT06 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • Hotline: 0973872184 – 0987779734 – 0911190991

Trần Đăng Minh

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của bạn Trần Đăng Minh
– Chuyên Toán KHTN
– Chuyên Toán SP
– Chuyên Toán – Ams