• CS1: Nhà liền kề NTT12 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • CS2: Nhà liền kề NTT06 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • Hotline: 0911 190 991 - 0973872184 - 0981571746

Thành tích học sinh đỗ Chuyên năm học 2019-2020

Tuyển thẳng chuyên Toán KHTN
     – Tuyển thẳng chuyên Toán Sư phạm
     – Chuyên Toán Hà Nội – Amsterdam