Thành tích học sinh đỗ Chuyên năm học 2019-2020

Tuyển thẳng chuyên Toán KHTN
     – Tuyển thẳng chuyên Toán Sư phạm
     – Chuyên Toán Hà Nội – Amsterdam