• Địa chỉ: 82 Nguyễn Tuân , Thanh Xuân , Hà Nội
  • Hotline: 0973872184 - 0987779734
  • Email: clbcmath@gmail.com

Thành tích học sinh đỗ Chuyên năm học 2019-2020

Tuyển thẳng chuyên Toán KHTN
     – Tuyển thẳng chuyên Toán Sư phạm
     – Chuyên Toán Hà Nội – Amsterdam