PHẠM DUY NGUYÊN LÂM

Thành tích đỗ Chuyên năm học 2020-2021 cản bạn PHẠM DUY NGUYÊN LÂM.
– Tuyển Thẳng Chuyên Toán KHTN
– Tuyển Thẳng Chuyên Toán SP
– Thủ Khoa chuyên Tin KHTN
– Chuyên Toán Ams