• CS1: Nhà liền kề NTT12 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • CS2: Nhà liền kề NTT06 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • Hotline: 0973872184 – 0987779734 – 0911190991

PHẠM DUY NGUYÊN LÂM

Thành tích đỗ Chuyên năm học 2020-2021 cản bạn PHẠM DUY NGUYÊN LÂM.
– Tuyển Thẳng Chuyên Toán KHTN
– Tuyển Thẳng Chuyên Toán SP
– Thủ Khoa chuyên Tin KHTN
– Chuyên Toán Ams