• CS1: Nhà liền kề NTT12 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • CS2: Nhà liền kề NTT06 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • Hotline: 0973872184 – 0987779734 – 0911190991

Tạ Duy Long

Thành tích học sinh thi Chuyên năm 2020-2021 của bạn Tạ Duy Long
Chuyên Tin SP
Chuyên Tin Ams