Phạm Hiển Vinh

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của Phạm Hiển Vinh
– Top 5 Chuyên Toán KHTN
– Chuyên Toán SP
– Chuyên Toán Ams