Nguyễn Tuấn Linh

Thành tích thi Chuyên của Nguyễn Tuấn Linh
– Thủ Khoa Chuyên Tin SP
– Chuyên Tin KHTN
– Chuyên Tin Ams