• Địa chỉ: 82 Nguyễn Tuân , Thanh Xuân , Hà Nội
  • Hotline: 0973872184 - 0987779734
  • Email: clbcmath@gmail.com

Nguyễn Tiến Quang Vinh

Thành tích đỗ Chuyên của Nguyễn Tiến Quang Vinh

  • Tuyển Thẳng KHTN
  • Tuyển thẳng Chuyên Toán SP
  • Thủ Khoa Chuyên Toán Ams