Nguyễn Tiến Quang Vinh

Thành tích đỗ Chuyên của Nguyễn Tiến Quang Vinh

  • Tuyển Thẳng KHTN
  • Tuyển thẳng Chuyên Toán SP
  • Thủ Khoa Chuyên Toán Ams