Nguyễn Ngọc Bảo

Thành tích thi Chuyên năm 2020-2021 của bạn Nguyễn Ngọc Bảo
Chuyên Tin KHTN