Nguyễn Minh Anh

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của bạn Nguyễn Minh Anh
– Chuyên Tin KHTN
– Chuyên Tin SP
– Chuyên Anh Chu Văn An
– Thủ Khoa Chuyên Tin Ams