Nguyễn Gia Huy

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của bạn Nguyễn Gia Huy
– Chuyên Tin KHTN
– Chuyên Tin SP