Nguyễn Đức Trung

Thành Tích Thi Chuyên 2020 – 2021 của bạn Nguyễn Đức Trung
– Chuyên Toán SP
– Chuyên Toán Chu Văn An