Nguyễn Đức Minh

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của bạn Nguyễn Đức Minh
– Chuyên Tin KHTN
– Chuyên Toán SP